english

Privacyverklaring

Ina Kooper - beeldend kunstenaar - woont Bogortuin 101, 1019 PE  Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kooper.nl
atelieradres: Elektronstraat 12-14, 1014 AP  Amsterdam
telefoon: +31 (0)6 22471722
e-mail: ina@kooper.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals afkomst, politieke voorkeur e.d.

Het doel van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden gebruikt om je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is, voor het geven van informatie over exposities, om goederen of diensten af te leveren. Daarnaast verwerk ik  persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens worden niet genomen.

Het bewaren van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop persoonsgegevens niet aan derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je mij kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van je heb naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar ina@kooper.nl
Om er zeker van te zijn dat jij degene bent die het verzoek tot inzage doet, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (de MZR-zone - de strook met nummers onderaan je paspoort) en je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek. Ook wijs ik je er op dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
De website www.kooper.nl is SSL-beveiligd. Al het verkeer tussen jou en mijn site is versleuteld (daarom staat er https:// in plaats van http:// in mijn webadres) Als je vragen hebt, of als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ina@kooper.nl